Od 29 września 2017 do 18 listopada 2017, pięciu przyszłych mechatroników uczestniczyło w kursie spawacza. Były to zajęcia bardzo intensywne, składające się z części teoretycznej oraz praktycznej. Wszyscy uczestnicy pomyślnie zdali egzamin państwowy, uzyskując stosowne uprawnienia. Posiadanie uprawnień spawacza oraz ukończenie szkoły w danym zawodzie (np. technik mechatronik) znacznie zwiększa szanse na rynku pracy. Gratulujemy!!!