W dniu 21.10.2017 uczniowie z technikum żywienia i usług gastronomicznych brali udział w zajęciach laboratoryjnych nt. „Oznaczania kaloryczności przy pomocy Bomby Kalorymetrycznej”. Za przygotowanie i realizację zajęć odpowiedzialny był partner projektu Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajęcia zostały zrealizowane w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku. Uczestnicy mieli okazję nabyć umiejętności wykraczające poza podstawę programową a pożądane przez pracodawców. Zajęcia obejmowały m.in. analizę kaloryczności wybranych produktów spożywczych, przygotowanie prób do analiz, opracowywanie wyników. W laboratorium ćwiczyło 12 Beneficjentów projektu.