Od 22.09.2017 do 21.10.2017 realizowane było szkolenie z zakresu języka niemieckiego branżowego dla uczniów uczących się zawodu technika logistyka. W szkoleniu udział wzięło 10 uczniów- Beneficjentów projektu. Dzięki ciekawym ćwiczeniom i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii uczestnicy szkolenia mieli okazję zmierzyć się z komunikacją w języku niemieckim w realnych kontaktach z kontrahentami. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników między innymi dzięki świetnemu przygotowaniu i ogromnemu zaangażowaniu prowadzących w realizację przedsięwzięcia.