26 września 2017 roku przyszli mechatronicy z klas 4 TEM, 3 THM i 2 TM wraz z opiekunami byli na wycieczce dydaktycznej w firmie IQor w Zielonej Górze. Firma IQor zajmuje się naprawą sprzętu elektronicznego, w tym np. dekoderów dla czołowych dostawców usług telewizyjnych. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi narzędziami i technologiami stosowanymi w tej branży oraz możliwościami podjęcia zatrudnienia w przyszłości.

Wycieczka zrealizowana została w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1.- Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego- projekty realizowane poza formułą ZIT.