W dniach 15-16.09.2017 odbył się kurs baristy realizowany w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Udział brało 10 uczniów z klas IV TZ i III TZ. Uczestnicy poznawali tajniki parzenia aromatycznej kawy, jej historię i rodzaje oraz sprzęt i narzędzia.

Podczas części praktycznej kursu uczyli się różnych sposobów parzenia kawy, która nie tylko zachwyca smakiem, ale i przyciąga wzrok.

Kurs był doskonałą okazją, by poznać tajniki i wzbogacić swoje umiejętności. Wkrótce odbędą się kolejne szkolenia w ramach projektu z zakresu gastronomii, na które już dzisiaj zapraszamy.