31 lipca 2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyło się kolejne spotkanie Rady Projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego  w Powiecie Zielonogórskim”. W spotkaniu brali udział przedstawiciele beneficjenta projektu – Powiatu Zielonogórskiego, partnerów projektu – Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie oraz lidera projektu – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Na spotkaniu dokonano podsumowania realizacji projektu w I półroczu 2017 r. oraz przedstawiono harmonogram szkoleń, które będą realizowane w II półroczu 2017. Omówione zostały propozycje zmian, które należy wprowadzić we wniosku o dofinansowanie projektu. Określono również  harmonogram czynności, których zrealizowanie w III i IV kwartale jest niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu.