16gru/17

Sommelier zawód z przyszłością!

Przyszli technicy żywienia i usług gastronomicznych w dniach 14-16.12.2017r uczestniczyli w kursie sommelierskim. Zawód sommeliera wydaje się być dopiero raczkującym w naszym kraju (poza dużymi ośrodkami). Na pewno jest to zawód z przyszłością, bowiem jego znaczenie i prestiż bardzo szybko rosną. Wychodząc naprzeciw tym trendom i oczekiwaniom młodzieży został przygotowany kurs sommelierki, który mamy nadzieję pokazał uczestnikom nowe możliwości doskonalenia się i rozwoju, poszukiwania swojej drogi zawodowej. Podczas kursu uczniowie pilnie ćwiczyli i korzystali z ogromnej wiedzy prowadzącego.

09gru/17

Szkolenie „Język angielski zawodowy dla logistyków”

Od 28.10.2017 do 09.12.2017 odbywało się w ramach projektu szkolenie z języka angielskiego dla branży logistycznej, w którym udział wzięło 10 uczniów, uczących się zawodu technika logistyka. Celem projektu było zdobycie specjalistycznego słownictwa branżowego, niezbędnego do wykonywania zawodu. Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie otrzymując zaświadczenia. Za realizację szkolenia odpowiadał partner projektu Profi Biznes Group Sylwia Majewska ze Szczecina.

26lis/17

Poznajemy nowoczesne techniki kulinarne.

Przyszli technicy żywienia i usług gastronomicznych podczas czterech spotkań poznawało wiedzę z zakresu nowoczesnych technik kulinarnych stosowanych w branży gastronomicznej. 15 uczniów w terminie od 3.11.2017 do 25.11.2017, pod kierunkiem Rajmunda Królika zgłębiało wiedzę i nabywało nowych umiejętności z zakresu nowoczesnych technik kulinarnych  (np. sous vide, eksperymentalne techniki wędzenia) stosowanych w branży. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu trenera oraz zapałowi uczestników na zajęciach panowała atmosfera zachęcająca do wytężonej pracy.

19lis/17

Kurs spawacza dodatkowym atutem przyszłych mechatroników na rynku pracy.

Od 29 września 2017 do 18 listopada 2017, pięciu przyszłych mechatroników uczestniczyło w kursie spawacza. Były to zajęcia bardzo intensywne, składające się z części teoretycznej oraz praktycznej. Wszyscy uczestnicy pomyślnie zdali egzamin państwowy, uzyskując stosowne uprawnienia. Posiadanie uprawnień spawacza oraz ukończenie szkoły w danym zawodzie (np. technik mechatronik) znacznie zwiększa szanse na rynku pracy. Gratulujemy!!!

28paź/17

Kuchnia molekularna bez tajemnic

Uczniowie uczący się zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych w dniach 27- 28.10.2017r brali udział w szkoleniu z zakresu kuchni molekularnej. Celem szkolenia było wzbogacenie uczestników o pożądane przez pracodawców umiejętności wykonywania potraw z zakresu kuchni molekularnej. Młodzież poznała produkty używane do wykonywania potraw w tej kuchni oraz techniki ich wykonywania. Przekazywana wiedza była poparta wieloma pokazami Prowadzącego i ćwiczeniami, podczas których uczniowie samodzielnie wykonywali różne potrawy. Stworzona, przez Prowadzącego miła atmosfera dodatkowo zachęcała do wytężonej pracy i zaangażowania.

26paź/17

SZKOLENIA PLANOWANE

  • Nowoczesne techniki kulinarne – od 3 listopada do 25 listopada 2017 odbędzie się 30 godz. szkolenie przeznaczone dla 15 uczniów z klas gastronomicznych.
  • Kuchnia molekularna – szkolenie odbędzie się w dniach 27-28października 2017. Udział weźmie 15 uczniów z klas gastronomicznych, czas trwania 16 godz. Uczestnicy zdobędą pożądane przez pracodawców umiejętności oraz wiedzę w zakresie stosowanych produktów i technik wykonywania potraw kuchni molekularnej.
  • Język angielski branżowy dla logistyków – od 28 października 2017 do 9 grudnia 2017 10 przyszłych logistyków będzie uczyło się specjalistycznego słownictwa stosowanego i wymaganego w branży logistycznej. Wymiar kursu 25 godz.
  • Kurs sommelierski – od 14 grudnia 2017 do 16 grudnia 2017 będzie realizowany 20 godz. kurs przygotowujący 10 pełnoletnich uczniów z klas gastronomicznych do wykonywania obowiązków sommeliera.
  • Kurs programowania obrabiarek CNC – od 2 listopada 2017 do 2 grudnia 2017 realizowany będzie 80 godz. kurs Programowania obrabiarek CNC, który jest adresowany dla 10 uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu technika mechatronika. Uczestnicy zdobędą umiejętności wykraczające poza podstawę programową a bardzo oczekiwane przez pracodawców.
22paź/17

Przygoda w laboratorium

W dniu 21.10.2017 uczniowie z technikum żywienia i usług gastronomicznych brali udział w zajęciach laboratoryjnych nt. „Oznaczania kaloryczności przy pomocy Bomby Kalorymetrycznej”. Za przygotowanie i realizację zajęć odpowiedzialny był partner projektu Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajęcia zostały zrealizowane w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku. Uczestnicy mieli okazję nabyć umiejętności wykraczające poza podstawę programową a pożądane przez pracodawców. Zajęcia obejmowały m.in. analizę kaloryczności wybranych produktów spożywczych, przygotowanie prób do analiz, opracowywanie wyników. W laboratorium ćwiczyło 12 Beneficjentów projektu.

22paź/17

Fast food czy slow food???

Młodzież ucząca się w technikum żywienia i usług gastronomicznych w dniu 21.10.2017r. zdecydowanie wybrała Slow Food, uczestnicząc w warsztatach gastronomicznych odbywających się w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku. Beneficjenci projektu poznawali sposoby przygotowywania żywności bez sztucznych dodatków, wg. starych, często regionalnych przepisów.

21paź/17

Szkolenie „Język niemiecki branżowy dla logistyków” zakończone!!!

Od 22.09.2017 do 21.10.2017 realizowane było szkolenie z zakresu języka niemieckiego branżowego dla uczniów uczących się zawodu technika logistyka. W szkoleniu udział wzięło 10 uczniów- Beneficjentów projektu. Dzięki ciekawym ćwiczeniom i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii uczestnicy szkolenia mieli okazję zmierzyć się z komunikacją w języku niemieckim w realnych kontaktach z kontrahentami. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników między innymi dzięki świetnemu przygotowaniu i ogromnemu zaangażowaniu prowadzących w realizację przedsięwzięcia.