26Paź/17

SZKOLENIA PLANOWANE

 • Nowoczesne techniki kulinarne – od 3 listopada do 25 listopada 2017 odbędzie się 30 godz. szkolenie przeznaczone dla 15 uczniów z klas gastronomicznych.
 • Kuchnia molekularna – szkolenie odbędzie się w dniach 27-28października 2017. Udział weźmie 15 uczniów z klas gastronomicznych, czas trwania 16 godz. Uczestnicy zdobędą pożądane przez pracodawców umiejętności oraz wiedzę w zakresie stosowanych produktów i technik wykonywania potraw kuchni molekularnej.
 • Język angielski branżowy dla logistyków – od 28 października 2017 do 9 grudnia 2017 10 przyszłych logistyków będzie uczyło się specjalistycznego słownictwa stosowanego i wymaganego w branży logistycznej. Wymiar kursu 25 godz.
 • Kurs sommelierski – od 14 grudnia 2017 do 16 grudnia 2017 będzie realizowany 20 godz. kurs przygotowujący 10 pełnoletnich uczniów z klas gastronomicznych do wykonywania obowiązków sommeliera.
 • Kurs programowania obrabiarek CNC – od 2 listopada 2017 do 2 grudnia 2017 realizowany będzie 80 godz. kurs Programowania obrabiarek CNC, który jest adresowany dla 10 uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu technika mechatronika. Uczestnicy zdobędą umiejętności wykraczające poza podstawę programową a bardzo oczekiwane przez pracodawców.
28Wrz/17

Wycieczka mechatroników do firmy IQor w Zielonej Górze

26 września 2017 roku przyszli mechatronicy z klas 4 TEM, 3 THM i 2 TM wraz z opiekunami byli na wycieczce dydaktycznej w firmie IQor w Zielonej Górze. Firma IQor zajmuje się naprawą sprzętu elektronicznego, w tym np. dekoderów dla czołowych dostawców usług telewizyjnych. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi narzędziami i technologiami stosowanymi w tej branży oraz możliwościami podjęcia zatrudnienia w przyszłości. Czytaj dalej

18Wrz/17

Kurs baristy zakończony!!!

W dniach 15-16.09.2017 odbył się kurs baristy realizowany w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Czytaj dalej

14Wrz/17

Najbliższe wydarzenia w projekcie

Po wakacyjnej przerwie ruszają kolejne szkolenia i kursy realizowane w projekcie.

 • 14.09.2017- 16.09.2017 odbędzie się kurs baristy dla 10 uczniów CKZiU.
 • 15.09.2017 startuje coaching grupowy dla 12 uczniów CKZiU pt. „Kształtowanie kompetencji zawodowych”.
 • 20.09.2017 rozpoczyna się kurs języka niemieckiego branżowego dla 10 logistyków z CKZiU.
 • 21.09.2017 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla II grupy kursantów na prawo jazdy kat. B.
 • 26.09.2017 odbędzie się wycieczka dydaktyczna do firmy Iqor w Zielonej Górze. Udział weźmie 44 mechatroników z CKZiU.
 • 29.09.2017 – 30.09.2017 odbędzie się szkolenie z kuchni molekularnej, które jest przeznaczone dla10 nauczycieli przedmiotów zawodowych z CKZiU.

Za organizację i przeprowadzenie powyższych kursów odpowiada partner projektu Biznes Profi Group Sylwia Majewska ze Szczecina

 • 2.10.2017 rozpocznie się kurs dla nauczycieli CKZiU pt. „Zaawansowane techniki modelowania 3D”, realizatorem kursu jest PWSZ w Sulechowie.
 • 7.10.2017 odbędą się następujące szkolenia, laboratoria i warsztaty organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie:
  „Wykrywanie zafałszowań żywności z wykorzystaniem techniki PCR”– udział wezmą 4 osoby,
  „Warsztaty gastronomiczne Slow Food”– uczestniczyć będzie 12 uczniów,
  „Oznaczanie kaloryczności przy pomocy Bomby Kalorymetrycznej”– laboratorium przeznaczone dla 12 osób,
  „Nowe formy żywności wygodnej (sous vide) w gastronomii”
09Sie/17

Płatne staże na wakacje 2017

Doskonalenie kształcenia poprzez dodatkowe staże w firmach

Trwa realizacja staży w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”. Pierwsze staże, pierwsze  stypendia stażowe i refundacje kosztów dla firm już wypłacone. Nad organizacją i przebiegiem staży czuwa Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Czytaj dalej

31Lip/17

Spotkanie Rady Projektu

31 lipca 2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyło się kolejne spotkanie Rady Projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego  w Powiecie Zielonogórskim”. W spotkaniu brali udział przedstawiciele beneficjenta projektu – Powiatu Zielonogórskiego, partnerów projektu – Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie oraz lidera projektu – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Na spotkaniu dokonano podsumowania realizacji projektu w I półroczu 2017 r. oraz przedstawiono harmonogram szkoleń, które będą realizowane w II półroczu 2017. Omówione zostały propozycje zmian, które należy wprowadzić we wniosku o dofinansowanie projektu. Określono również  harmonogram czynności, których zrealizowanie w III i IV kwartale jest niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu.