206 J.polski
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 BM 4TL j.polski
      BM 2TD j.polski
2 8:55- 9:40 BM 2TD j.polski
      BM 1BE j.polski
3 9:50-10:35 BM 1TF j.polski
Kw 2BB-1/1 me
    BM 4TL j.polski
4 10:45-11:30 BM 1TF j.polski
Kw 2BB-1/1 me
    BM 4TC j.polski
5 11:40-12:25 BM 4TC j.polski
BM 4TL j.polski
EB 1BB elektr. i el
BM 2TD j.polski
BM 1TA j.polski
6 12:35-13:20 BM 4TC j.polski
BM 4TL j.polski
BM 1BE j.polski
  BM 1TA j.polski
7 13:25-14:10 BM 4TEZ j.polski
BM 4TEZ j.polski
BM 3TC j.polski
BM 3TC j.polski
BM 1TF j.polski
8 14:15-15:00 BM 4TEZ j.polski
BM 1TA j.polski
BM 4TEZ j.polski
BM 3TC j.polski
BM 1TF godz.wych
Obowiązuje od: 7 listopada 2022 r.
Drukuj plan
wygenerowano 15.11.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum