3TB
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 przedsięb. PA 106 matematyka RR 28 j.polski AZ 45 wf-1/2 MK SGAc
wf-2/2 AG SGBc
matematyka RR 28
2 8:55- 9:40 historia EP 30 matematyka RR 28 j.polski AZ 45 wf-1/2 MK SGAc
wf-2/2 AG SGBc
matematyka RR 28
3 9:50-10:35 j.polski AZ 45 opt-1/2 LP 202
ppwt-2/2 AM W5
historia EP 30 j.niemiecki-1/2 EA 35
epwt-2/2 PA 106
opt-1/2 LP 202
epwt-2/2 PA 106
4 10:45-11:30 religia-1/1 #re5 107 opt-1/2 LP 202
ppwt-2/2 AM W5
fizyka GM 17 j.niemiecki-1/2 EA 35
epwt-2/2 PA 106
opt-1/2 LP 202
epwt-2/2 PA 106
5 11:40-12:25 wf-1/2 MK SGAc
wf-2/2 AG SGBa
ppwt-1/2 AM W5
opt-2/2 LP 202
biologia JR 32 epwt-1/2 PA 106
j.niemiecki-2/2 EA 35
jnt-1/2 WS 15
opt-2/2 LP 202
6 12:35-13:20 chemia AD 32 ppwt-1/2 AM W5
opt-2/2 LP 202
religia-1/1 #re5 107 epwt-1/2 PA 106
j.niemiecki-2/2 EA 35
epwt-1/2 PA 106
opt-2/2 LP 202
7 13:25-14:10 informatyka-1/2 AM W5
jnt-2/2 WS 15
j.angielski-1/2 MM 44
jnt-2/2 WS 15
godz.wych AZ 45 matematyka RR 28 epwt-1/2 PA 106
j.angielski-2/2 MM 44
8 14:15-15:00 jnt-1/2 WS 15
informatyka-2/2 AM W5
geografia NO 34 j.angielski-2/2 MM 44   j.angielski-1/2 MM 44
9 15:05-15:50 rewalid.inne-2/2 AD 32 j.polski-1/1 AZ 45   rewalid.inne-2/2 AD 14  
Obowiązuje od: 12 kwietnia 2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 11.04.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum