Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie ul. Piaskowa 53 tel. 68 3852686      cksulechow.pl