Plan lekcji obowiązujący od 26 lutego 2018 r. z korektą od 5 marca 2018 r. Korekta dotyczy klas 4TZ, 2TZ, 2TI1, 3TI2