Plan lekcji
E.Bednarek (EB) W.Kouhan (KU) K.Napierała (NK)
J.Klikowicz (JK) K.Andrasiak (KA) S.Białobrzycka (SB)
R.Chwin (RC) R.Domagalska (RD) M.Dziadek (MD)
L.Fiedorowicz (FB) J.Filocha-Majewska (JF) M.Gadomska (MG)
L.Garbowski (LG) A.Gąsiewska (AG) A.Graczyk (GA)
M.Gregor (GR) R.Grześkowiak (RG) E.Helińska (EH)
E.Hołub-Aboulker (EA) R.Jachimowicz (RJ) M.Jastrząb (MJ)
R.Kasperek (Kw) M.Kędziora (MK) G.Kobyłecki (GK)
M.Korzyb (KO) A.Kostyszyn (AK) M.Koteluk (KE)
J.Kozłowska (KJ) U.Landyszkowska (UL) A.Leśniak (AL)
M.Łuszczyńska (MŁ) G.Mackiewicz (GM) B.Marciniak (BM)
A.Mleczkowska (AM) M.Mospan (MM) M.Nocuń (MN)
A.Nowak (NO) J.Nowak (JN) H.Pacyna (PA)
I.Pierzchlewska-Tomaszewska (IP) J.Podhajska (JP) E.Podyma (EP)
L.Przybysz (LP) A.Rektor (AR) J.Retkiewicz (JR)
J.Rozynek (RO) R.Rozynek (RR) W.Sieńkowska - Załucha (WS)
A.Smolik (AS) M.Stańkowska (MS) K.Stein (ST)
P.Strojek (PS) K.Talaga (KT) E.Towarek (ET)
A.Wojtaszczyk (WO) W.Wyszomirski (WW) A.Zarówny (ZA)
A.Zięba (AZ) K.Ziobrowska (ZK) M.Kulwanowski (IK)
A.Lasota (LS) A.Nocuń (NU) Ł.Grzendzicki (ŁG)
M.Andrzejewska (Aa) G.Łazański (GŁ) M.Czulak (MC)
J.Biernacki (JB) A.Jasiak (AJ)