Plan lekcji
D.Korolik (Dz) K.Napierała (NK) V.Informatyk (VA)
V.Elektryk (VE) V.Informatyk (VI) V.Informatyk (IN)
V.Informatyk (IF) V.Informatyk (IO) V.Informatyk (IR)
K.Andrasiak (KA) S.Białobrzycka (SB) R.Chwin (RC)
J.Cios-Góralczyk (JC) A.Ciuńczyk (AC) R.Domagalska (RD)
M.Downar (DO) M.Dziadek (MD) L.Fiedorowicz (FB)
J.Filocha-Majewska (JF) M.Gadomska (MG) L.Garbowski (LG)
A.Gąsiewska (AG) A.Graczyk (GA) M.Gregor (GR)
R.Grześkowiak (RG) E.Hołub-Aboulker (EA) R.Jachimowicz (RJ)
M.Jastrząb (MJ) R.Kasperek (Kw) R.Kaszubska (KR)
M.Kędziora (MK) G.Kobyłecki (GK) M.Korzyb (KO)
A.Kostańska (KS) A.Kostyszyn (AK) M.Koteluk (KE)
W.Kouhan (KU) J.Kozłowska (KJ) K.Kozyra (KK)
U.Landyszkowska (UL) A.Leśniak (AL) M.Łuszczyńska (MŁ)
G.Mackiewicz (GM) B.Marciniak (BM) A.Mleczkowska (AM)
M.Mospan (MM) M.Nocuń (MN) A.Nowak (NO)
J.Nowak (JN) D.Obrał (OR) H.Pacyna (PA)
M.Pająk (PM) I.Pierzchlewska-Tomaszewska (IP) J.Podhajska (JP)
E.Podyma (EP) L.Przybysz (LP) A.Rektor (AR)
J.Retkiewicz (JR) J.Rozynek (RO) M.Rudnikowska (MR)
W.Sieńkowska (WS) A.Smolik (AS) M.Stańkowska (MS)
P.Strojek (PS) M.Szponer (Sz) K.Talaga (KT)
E.Towarek (ET) A.Wojtaszczyk (WO) W.Wyszomirski (WW)
A.Zarówny (ZA) A.Zięba (AZ) K.Ziobrowska (ZK)