BUDYNEK A – ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów
1 Dyrektor szkoły 0 68 457 5661 661 Jerzy Rozynek
2 Wicedyrektor 0 68 457 5670 670 Maria Stańkowska
3 Sekretariat 0 68 385 2686 286 Elżbieta Zarówny

 Katarzyna Michalkiewicz

4 Sekretariat fax 0 68 385 3304 304
5 Kadry 0 68 457 5674 674 Katarzyna Michalkiewicz
6 Główny księgowy 0 68 457 5660 660 Marzena Dąbrowska
7 Księgowość – Płace 0 68 457 5671 671 Joanna Krzywy
8 Kierownik gospodarczy, kasa
0 68 457 5669 669 Beata Kędziora
9 Pokój nauczycielski 0 68 457 5666 666  
BUDYNEK A – ul. Armii Krajowej 75
12 Wicedyrektor 0 68 457 5684 684 Wojciech Wyszomirski
13 Pedagog 0 68 457 5677 677 Romualda Kaczmarek
Joanna Świąder
14 Psycholog szkolny 0 68 457 5678 678  Barbara
Górecka – Atkinson
15 Pokój nauczycielski 0 68 457 5679 679  
16 Biblioteka 0 68 457 5683 683 Ewa Hołub-Aboulker,
Małgorzata Szponer
17 Doradca  zawodowy 0 68 457 5685 685  Ewa Helińska
18 Sala gimnastyczna 0 68 457 5680 680  
19 Gabinet pielęgniarek 0 68 457 5675 675  
20 Pracownia gastronomiczna 0 68 457 5682 682  
WARSZTATY SZKOLNE – ul. Piaskowa 53
21 Warsztaty szkolne
0 68 457 5673 673 Elżbieta Towarek
 
e-mail: sekretariat@cksulechow.pl