BUDYNEK A – ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów
1 Dyrektor szkoły 0 68 457 5661 661 Jerzy Rozynek
2 Wicedyrektor 0 68 457 5670 670 Maria Stańkowska
3 Sekretariat 0 68 385 2686 286 Elżbieta Zarówny

 Katarzyna Michalkiewicz

4 Sekretariat fax 0 68 385 3304 304
5 Kierownik administracyjny – Kadry 0 68 457 5674 674 Henryka Waszak
6 Główny księgowy 0 68 457 5660 660 Marzena Dąbrowska
7 Księgowość – Płace 0 68 457 5671 671 Joanna Krzywy
8 Kasa
0 68 457 5669 669 Beata Kędziora
9 Pokój nauczycielski 0 68 457 5666 666  
10 Pracownia informatyczna 0 68 457 5672 672

11 Sala gimnastyczna 0 68 457 5668 668  
BUDYNEK A – ul. Armii Krajowej 75
12 Wicedyrektor 0 68 457 5684 684 Wojciech Wyszomirski
13 Pedagog
Psycholog szkolny
0 68 457 5677 677 Romualda Kaczmarek
Joanna Świąder
Barbara
Górecka – Atkinson
14 Pokój nauczycielski 0 68 457 5679 679  
15 Biblioteka 0 68 457 5683 683 Małgorzata Szponer
16 Doradca  zawodowy 0 68 457 5685 685  Ewa Helińska
17 Sala gimnastyczna 0 68 457 5680 680  
18 Gabinet pielęgniarek 0 68 457 5675 675  
19 Pracownia gastronomiczna 0 68 457 5682 682  
WARSZTATY SZKOLNE – ul. Piaskowa 53
20 Wicedyrektor 0 68 457 5673 673 Elżbieta Towarek
INTERNAT – ul. Kruszyna
21 Internat 0 68 385 3105    
Rada Rodziców CKZiU
22 Przewodniczący RR 726860800
 
 Izabela Wojewoda
e-mail: sekretariat@cksulechow.pl