Okres nauki: 4 lata
Zawód: – technik informatyk;
– technik ekonomista;
– technik mechatronik;
– technik hotelarstwa;
– technik logistyk;
– technik żywienia i usług gastronomicznych;
technik handlowiec;
Języki obce: angielski, niemiecki
Matura: dowolny poziom
Przedmioty punktowane przy rekrutacji
technik informatyk j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka
technik mechatronik j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka
technik żywienia i usług gastronomicznych j. polski, j. obcy, matematyka, biologia
technik ekonomista
technik hotelarstwa
technik logistyk
technik handlowiec
j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
technik informatyk matematyka, informatyka
technik mechatronik matematyka, fizyka
technik żywienia
i usług gastronomicznych
matematyka, biologia
technik hotelarstwa
technik logistyk
technik ekonomista
technik handlowiec
matematyka, geografia
Zajęcia fakultatywne
(to zajęcia nadobowiązkowe pozwalające na poszerzenie wiedzy z dwóch wybranych przedmiotów)
technik informatyk fizyka, biologia, geografia, chemia, j. angielski, j. niemiecki
technik mechatronik biologia, geografia, chemia, j. angielski, j. niemiecki
technik żywienia
i usług gastronomicznych
fizyka, chemia, geografia, j. angielski, j. niemiecki
technik hotelarstwa
technik logistyk
technik ekonomista
technik handlowiec
fizyka, biologia, chemia, j. angielski, j. niemiecki
Jeśli już dziś masz sprecyzowany pogląd co do wyboru zawodu, to szkoła dla Ciebie. Po jej ukończeniu zdobędziesz wybrany zawód oraz będziesz mógł przystąpić do matury. Zdany egzamin pozwoli Ci kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

 

 

Interesuje Cię technika, nowoczesne technologie – wybierz technikum informatyczne lub mechatroniczne.
Chcesz być księgowym, prowadzić księgi rachunkowe – wybierz technikum ekonomiczne.
Lubisz zarządzać, organizować, transport, przemieszczanie się ludzi ładunków mamy coś dla Ciebie- technik logistyk- zawód na czasie.
Widzisz Siebie jako szefa restauracji, pensjonatu, firmy kateringowej – wybierz technikum żywienia i usług gastronomicznych lub technikum hotelarskie.