Okres nauki: 3 lata, absolwenci ZSZ 2 lata
Języki obce: angielski, niemiecki
Uwagi: szkoła dla dorosłych, zajęcia dwa lub trzy razy w miesiącu, szkoła bezpłatna
Zapewniamy solidne przygotowanie do matury oraz dalszej edukacji.
Nasze doświadczenie, baza dydaktyczna, wysokiej klasy kadra pedagogiczna to gwarancja Twojego sukcesu. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym zostaną ustalone na podstawie preferencji kandydatów.