Okres nauki: 3 lata
Zawód: – kucharz; [*] lub [**]
– elektryk; [*] lub [**]
– mechanik pojazdów samochodowych; [**]
– inne zawody wymienione w klasyfikacji zawodów po wcześniejszym podpisaniu umowy o pracę w zakładzie przemysłowym, usługowym lub rzemieślniczym.;
[*] uczniowie odbywają zajęcia praktyczne na terenie szkoły;
[**] uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie przemysłowym, usługowym lub rzemieślniczym.
Języki obce: niemiecki lub angielski
Przedmioty punktowane przy rekrutacji
elektryk
mechanik pojazdów samochodowych
j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka
kucharz j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
pozostałe zawody j. polski, j. obcy, matematyka, wos
Zostaniesz świetnie przygotowany do egzaminu zawodowego. Będziesz się kształcił
w zawodzie poszukiwanym na rynku pracy. Na terenie szkoły masz możliwość podnoszenia kwalifikacji.
Jeżeli zależy Tobie na zdobyciu zawodu, już dziś wiesz kim chcesz zostać.
To szkoła dla Ciebie.