Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
3 Zakończenie zajęć w klasach IV technikum w I okresie roku szkolnego 15 grudnia 2017 r.
4 Zakończenie zajęć w I okresie (semestrze) roku szkolnego 19 stycznia 2018 r.
5 Ferie zimowe: 12 – 25 lutego 2018 r.
6 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
7 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych:
– w szkołach ponadgimnazjalnych.
27 kwietnia 2018 r.
8 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych:
– zasadniczych szkół zawodowych,
22 czerwca 2018 r.
9 Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
– część ustna
– część pisemna
– egzamin poprawkowy
 

od 7 do 25 maja 2018 r.
od 4 do 23 maja 2018 r.
21 sierpnia 2018 r.

10 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Sesja styczeń – luty 2018 r.
– część pisemna – 11 stycznia 2018 r.
– część praktyczna – od 12 stycznia do 17 lutego 2018 r.
– część praktyczna – dokumentacja – 19 stycznia 2018 r.Sesja czerwiec – lipiec 2018 r.
– część pisemna – 19 czerwca 2018 r.
– część praktyczna – od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.
– część praktyczna – dokumentacja – 26 czerwca 2018 r.
11 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 11 stycznia 2018 r.
2, 4, 7, 8 maja 2018 r.
1, 19 czerwca 2018 r.
12 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
13 Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.