Kadrę kierowniczą tworzą:
dyrektor: mgr inż. Jerzy Rozynek
wicedyrektorzy: mgr inż. Elżbieta Towarek, mgr inż. Leszek Nowak, mgr inż. Wojciech Wyszomirski

Kadrę nauczycielską tworzą:

01. mgr Andrasiak Klaudia
02. mgr inż. Bednarek Ewa
03. mgr. inż. Białobrzycka Sylwia
04. mgr Chwin Renata
05. mgr Cios-Góralczyk Jolanta
06. mgr Ciuńczyk Anna
07. mgr Datkiewicz Krystyna
08. mgr Domagalska Renata
09. mgr Dziadek Monika
10. mgr Fiedorowicz Lidia
11. mgr inż. Filocha-Majewska Jolanta
12. mgr Gadomska Małgorzata
13. mgr Garbowski Leszek
14. mgr Gąsiewska Agnieszka
15. mgr Górecka-Atkinson Barbara
16. mgr Graczyk Aneta
17. mgr Gregor Marta
18. mgr Grześkowiak Roman
19. mgr Helińska Ewa
20. mgr Hołub- Aboulker Ewa
21. mgr Jachimowicz Ryszard
22. mgr Jastrząb Monika
23. mgr Kaczmarek Romualda
24. mgr inż. Kaszubska Regina
25. mgr Kędziora Mirosław
26. mgr Korzyb Marta
27. mgr Kostańska Alicja
28. mgr inż. Koteluk Marcin
29. lic. Kouhan Wojciech
30. mgr inż. Kozłowska Justyna
31. mgr inż. Kozyra Krystyna
32. mgr inż. Krystowska Magdalena
33. mgr Kuczyńska Anna
34. mgr Kuśnierek Wioletta
35. mgr inż. Leśniak Andrzej
36. mgr Łuszczyńska Małgorzata
37. mgr Mackiewicz Grażyna
38. ks. dr Maciejewski Andrzej
39. mgr Marciniak Beata
40. mgr inż. Marszewska Urszula
41. mgr inż. Mleczkowska Agnieszka
42. mgr Mospan Martyna
43. mgr Nawrocka-Kociubińska Aniceta
44. mgr Nocuń Małgorzata
45. mgr inż. Nowak Agnieszka
46. mgr inż. Nowak Jolanta
47. mgr inż. Nowak Leszek
48. mgr Pacyna Halina
49. mgr Pająk Marta
50. mgr Pająk Tadeusz
51. mgr Pierzchlewska-Tomaszewska Iwona
52. mgr inż. Podhajska Justyna
53. mgr Podyma Ewelina
54. mgr inż. Przybysz Ligia
55. mgr inż. Retkiewicz Janina
56. mgr inż. Rozynek Jerzy
57. mgr Rozynek Renata
58. mgr Rudnikowska Małgorzata
59. mgr Sieńkowska Wiesława
60. mgr Smolik Anna
61. dr inż. Stańkowska Maria
62. mgr Stein Katarzyna
63. mgr Stelmaszczyk Anna
64. mgr Strojek Paweł
65. mgr Szponer Małgorzata
66. mgr Świąder Joanna
67. mgr inż. Talaga Kazimierz
68. mgr inż. Towarek Elżbieta
69. mgr inż. Wojtaszczyk Andrzej
70. mgr inż. Wyszomirski Wojciech
71. mgr Zięba Alina
72. mgr Ziobrowska Katarzyna