Sprawozdanie z realizacji konkursów i olimpiad w ZSP w Sulechowie w roku szkolnym 2015/2016

 

Lp. Nazwa konkursu, olimpiady Nauczyciel prowadzący Uczniowie biorący udział-zajęte miejsca
1. VI Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna Krystyna Kozyra Etap szkolny 22 uczniów
I m-ce Bartosz Kuleczka III TL
II m-ce Krzysztof Modrzejewski III TL
III m-ce Paweł Chorągwicki III TL
Zawody okręgowe w Poznaniu
Bartosz Kuleczka
Krzysztof Modrzejewski
Zawody centralne
Krzysztof Modrzejewski laureat IV m-ce
Bartosz Kuleczka laureat X m-ce
2. Bohaterowie naszych lektur – „Lalka” Bolesława Prusa Alina Zięba I m-ce Oskar Müller III TOM
II m-ce Paweł Chorągwicki III TL
III m-ce Ewelina Piotrowska III TOM
3. IX Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „BÓBR” Renata Domagalska Etap szkolny 58 uczniów
I m-ce Marek Szczepaniak IV TI
II m-ce Patrycja Kubica III TIE
III m-ce Mateusz Stelmaszyński IV TI
4. Konkurs plastyczny „Przedsiębiorczość na wesoło” Krystyna Datkiewicz
Halina Pacyna
I m-ce Paulina Fornalczyk i Maksymilian Ławniczak III TIE
III m-ce Weronika Goczewska III TIE
5. Konkurs „Dlaczego warto uczyć się ekonomii” Krystyna Datkiewicz I m-ce Paulina Fornalczyk III TIE
6. Konkurs plastyczny „Przedsiębiorczość na wesoło” Krystyna Datkiewicz I m-ce Kinga Wąsik III TIE
II m-ce Paulina Fornalczyk III TIE
III m-ce Monika Szewczyk III TIE

Opracowała Renata Domagalska