Szanowni pracownicy, renciści i emeryci,

Przedłuża się termin dostarczenia oświadczeń o dochodach do Komisji Socjalnej do 15.VI. 2020r. Komisja będzie rozpatrywała wszelkie złożone wnioski, dopiero po powrocie do zajęć w szkole.

 


DOKUMENTY:
Wniosek o dofinansowanie
Oświadczenie