Gratulujemy tegorocznym maturzystom zdanej matury oraz dziękujemy kadrze pedagogicznej CKZiU za przygotowanie do matury.

Wyniki zdawalności Matury w 2022 r. w Technikum im. Gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sulechowie na tle wyników w kraju i w województwie lubuskim.

L. p.

Miejsce

% zdawalności

ogółem LO Technikum
1

Technikum w CKZiU w Sulechowie

 85,2

2

Kraj

78,2

84,0

69,2

3 Województwo lubuskie

77,2

82,4

70,7