30 kwietnia 2021roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie na platformie Microsoft Teams odbył się szkolny konkurs z wiedzy o żywności i prawidłowym żywieniu.

Rywalizowało ze sobą 12 uczniów z klas 1TC, 2TC, 2TEZ i 3TMZ. Do rozwiązania było aż 40 pytań na poziomie Olimpiady z Wiedzy o Żywieniu na etapie szkolnym. Pytania obejmowały zagadnienia związane z ogólnej wiedzy o żywieniu, z dietetyki, ogólnej technologii żywności oraz technologii gastronomicznej.

Najwyższe wyniki w konkursie uzyskały uczennice klasy z klasy 3TMZ:

I. Julia Szymańska,
II. Paulina Dolata,
na III miejscu, z taką samą ilością punktów, znalazły się dwie uczennice:
Karolina Figura klasa 2TEZ, Wiktoria Szymańczuk klasa 2 TC.

Gratuluję serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu, zwłaszcza klasom pierwszym, ponieważ dla nich ten test był szczególnie trudny.

Urszula Landyszkowska