W dniach 26-30 kwietnia 2021r. odbył się I etap ogólnoszkolnego konkursu językowego organizowanego przez Centrum Kształcenia Językowego “The Point”.

Zwycięzcą w naszej szkole został Maurycy z klasy 2TM.

Serdecznie gratulujemy!!!

Finał konkursu odbędzie się 18 czerwca 2021 r.
Dzięki uczestnictwu w prelekcji zorganizowanej przez CKJ “The Point” uczniowie dowiedzieli się, jak wiele można zyskać ucząc się języków obcych, m.in.: lepszą samoocenę, fitness dla mózgu, rozwijanie logicznego myślenia, dostęp do informacji (język angielski jest językiem Internetu), łatwiejsze podróżowanie, dostęp do uczelni świata, możliwość łatwiejszego znalezienia pracy.

Zespół nauczycieli języka angielskiego w CKZiU