31.03.2021 r. (środa)
ogłoszenie wyników egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 r.
/ EGZAMINY Z KWALIFIKACJI JEDNOLITEROWYCH i DWULITEROWYCH

31.03.2021 r. (środa) – 08.04.2021 r. (czwartek)
osoby, które w sesji styczeń-luty 2021 r. nie zaliczyły dowolnej części egzaminu, mogą składać uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w szkole macierzystej. Podpisaną deklarację zdający mogą złożyć pocztą tradycyjną lub elektronicznie (skan).