Szanowni Państwo,  instruktorzy praktycznej nauki zawodu niebędącego pracownikiem szkoły (prowadzący zajęcia praktyczne z młodzieżą CKZiU w Sulechowie zatrudniający młodocianych pracowników) aby zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID – 19 jako nauczyciel w pierwszej grupie, należy zgłosić się do dyrektora Centrum podając następujące dane:

Imię

Nazwisko

Numer telefonu

PESEL

Data urodzenia

Seria i numer dokumentu tożsamości/paszportu.

Dotyczy osób urodzonych w 1962 r. i młodszych. Zgłoszenia w systemie może dokonywać tylko dyrektor szkoły do dnia 10 lutego 2021 r.