23 listopada 2020 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, na platformie Teams odbył się szkolny konkurs gastronomiczny pod hasłem „Najlepszy uczeń w zawodzie – Technik żywienia i usług gastronomicznych”

W konkursie uczestniczyli uczniowie klasy 4 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Wszyscy uczestnicy przystąpili do części teoretycznej konkursu, składającej się z 40 zadań zamkniętych oraz części praktycznej, polegającej na wykonaniu projektu obejmującego następujące elementy:
1) Sporządzenie zapotrzebowania na surowce i produkty do przygotowania I śniadania, II śniadania i podwieczorku, zaplanowanego dla 28 uczniów w drugim dniu pobytu.
2) Sporządzenie łącznego zestawienie zamówionych usług żywieniowych trzydniowego pobytu uczniów w podziale na poszczególne posiłki.
3) Sporządzenie kalkulacji kosztów trzydniowego pobytu uczniów w ośrodku wypoczynkowym.
4) Obliczenie wartości energetycznej jadłospisu dziennego zaplanowanego na drugi dzień pobytu i porównanie z normą.
5) Sporządzenie wykazu zastawy stołowej, sprzętu dodatkowego i urządzeń do wydania i konsumpcji I śniadania oraz wykazu ilościowego mebli i bielizny stołowej do konsumpcji I śniadania.

Uzyskane wyniki wyłoniły najlepszych w zawodzie:
1 miejsce – Michał Urbański 93%
2 miejsce – Martyna Pijanowska 90%
3 miejsce – Regina Fornalczyk 89%

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie pisemnym i praktycznym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbędzie się już w styczniu 2020 roku 😉

Sylwia Białobrzycka