Na podstawie §1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1389) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1870)

ograniczam w dniach od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. działalność szkół w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Ograniczenie polegać będzie na prowadzeniu zajęć wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ograniczenie nie dotyczy pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Organizacja pomocy jest ustalana indywidualnie  z rodzicem (opiekunem) ucznia lub z pełnoletnim uczniem.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. (wyjaśnienie na podstawie informacji Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. )

 

W tygodniu od 26 do 30 października 2020 r. Internat Centrum będzie nieczynny. O pracy Internatu w okresie od 2 listopada poinformujemy na stronie Centrum.