W związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa w strefie żółtej obowiązującymi od 17 października 2020 r. zarządzam w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie od dnia 19 października 2020 r. nauczanie hybrydowe.

Organizacja nauczania.