Świadectwa maturalne można odbierać w szkole, w budynku przy ul. Piaskowej 53, dnia 11 sierpnia 2020 r. od godz. 12.00.

Na terenie szkoły należy zachować szczególne warunki higieniczne związane z występowaniem epidemii koronawirusa.

Do budynku uczniowie wchodzą pojedynczo. Na wejście oczekują na placu szkolnym, w maseczkach zakrywających usta i nos,  z zachowaniem dystansu min. 1,5 m. Przy wejściu do szkoły bezwzględnie wymagane jest  zdezynfekowanie rąk lub założenie rękawiczek. Po odebraniu świadectwa należy niezwłocznie opuścić teren szkoły.