Świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia zostaną wręczone absolwentom w dniu 26 czerwca 2020 r. w świetlicy szkolnej przez wychowawców według następującego harmonogramu:

8.00 – Kl. III BC

9.00 – Kl. III BA

10.00 – Kl. III BB                            

 

Świadectwa promocyjne uczniów klas I, II, III technikum oraz I i II BSIS zostaną wręczone

1 września 2020 r.     

W przypadku gdyby świadectwo było potrzebne np. w sytuacji zmiany szkoły, będzie można odebrać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w sekretariacie szkoły.