Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że nie wcześniej niż od dnia 20 marca 2020 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r.

Informacje będą dostępne:

 

Świadectwa, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane zdającym w terminie ustalonym przez dyrektorów szkół po wznowieniu zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r. (Formuła 2012 oraz Formuła 2017)

Osoby, które przystąpiły do egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2020 i egzaminu nie zdały, mogą złożyć deklarację o ponownym przystąpieniu do tego egzaminu dopiero po otrzymaniu informacji o uzyskanym wyniku.

W związku z zaistniałą sytuacją wypełnioną deklarację przesyłamy na adres sekretariat@cksulechow.pl do dnia 31 marca 2020 r.

Deklaracja