Powtórka przez egzaminem – uczniowie technikum logistycznego CKZiU na niecodziennej lekcji przedmiotów zawodowych

W środę, 27.11.2019r.uczniowie klasy IV TL z CKZiU, pod opieką Pani Haliny Pacyny i Pani Justyny Kozłowskiej, wybrali się na wycieczkę do sulechowskiego ratusza, aby poznać pracę i zakres działań Urzędu Miasta.

Uczniów przywitał Burmistrz Sulechowa Pan Wojciech Sołtys. W dydaktycznej części spotkania strukturę organizacyjną Urzędu Miasta i zakres zadań wydziału przybliżyła uczniom Pani Agnieszka Celmer – Kierownik Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego. Komendant Straży Miejskiej Zbigniew Wiżynis przedstawił zadania i uprawnienia Straży Miejskiej. Na koniec, omówione zostały zagadnienia z zakresu Zarządzania Kryzysowego, które przedstawił Jerzy Kopaczel- Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej.

Uczniowie mogli skonfrontować zdobytą na zajęciach lekcyjnych wiedzę z jej praktyczną realizacją. Uzyskali rzetelne informacje od profesjonalistów, którzy zajmują się tymi zagadnieniami na co dzień.

Była to ciekawa forma uzupełnienia wiedzy przed zbliżającym się egzaminem zawodowym:)

Jakub Jurczak, kl. IV TL