4 listopada 2019 roku po raz VI odbyły się obrady Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego, w których, jak co roku ,wzięli udział uczniowie naszej szkoły : Jakub Fudala oraz Jędrzej Wójcik, z klasy 3TL.

W tym roku minęło 15 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, jednocześnie trwają prace nad nową perspektywą finansową. Z tej okazji Młodzieżowi Radni podczas prac w Klubach dyskutowali na temat przedsięwzięć, które powinny zostać sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wieloletnich ramach finansowych 2021 – 2027.Dziennikarzy zaproszono na warsztaty, które miały na celu przygotowanie ich do wyznaczonego zadania.

Finałem obrad było przedstawienie propozycji młodych ludzi, którzy jak się okazało doskonale orientują się w sytuacji i znają potrzeby społeczeństwa, a ich projekty okazały się bardzo ciekawe.