19 września odbył się teleturniej „Jeden z dziesięciu” dla klasy IV TL z kwalifikacji A.32 „Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych”.

To już ostatni raz, kiedy uczniowie zmagali się z pytaniami z zakresu trzeciej kwalifikacji, ponieważ więcej nie będzie już okazji. Nowa Podstawa Programowa zakłada inny system egzaminów zawodowych i zmiany w kwalifikacjach.
Gracze mieli po trzy szanse. Każdemu z uczestników nauczyciel zadawał pytania. Za jedną złą odpowiedź lub jej brak – zawodnik tracił jedną szansę. Trzy błędy eliminowały uczestnika z gry.

Zwycięzcami zostali Łukasz Michura i Paweł Stolarek – serdecznie gratulujemy.

Pytania, z jakimi musieli zmierzyć sie uczniowie, to organizacja imprez masowych, obowiązki organizatora, bezpieczeństwo w trakcie imprezy, wymagania kwalifikacyjne członków służb porządkowych i informacyjnych, środki ochrony fizycznej stosowane podczas imprez masowych, zagrożenia, postępowanie w sytuacjach kryzysowych, współpraca podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, współpraca z policją, strażą pożarną i pogotowiem ratunkowym.
Jest to bardzo ciekawa forma lekcji przez zabawę Uczniowie mogą zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Justyna Kozłowska