Poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się w dniu 20 sierpnia 2019 r. w budynku przy ulicy Piaskowej.

1. Matematyka, język polski – Żak.

2. Język angielski – Sala 110.

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 900 – zdający przychodzą na egzamin o godz. 830. Obowiązują te same procedury jak w sesji majowej.