Starosta Zielonogórski zaprasza osoby z niepełnosprawnościami z terenu powiatu zielonogórskiego do udziału w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu I programu upływa 31 sierpnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze ul. Podgórna 5, pokój 114 tel. 68 45 27 552 oraz pod adresem www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl lub www.pfron.org.pl