Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, w związku z pismem Ministra edukacji narodowej z dnia 11 maja 2019 roku znak sprawy; DWKI- WPB.5012.25.2019.BK, zobowiązano  wszystkie szkoły  objęte nadzorem pedagogicznym Lubuskiego Kuratora Oświaty do zorganizowania spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej placówki oraz osoby i instytucje, do których można zwrócić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

W związku z powyższym, zapraszam wszystkich rodziców uczniów CKZIU w Sulechowie na spotkanie  w dniu 10 czerwca 2019 o godzinie 16.00 w auli (ul. Piaskowa).

Spotkanie poprowadzą  kom. Jacek Magierski- Kobryń – Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykowa Komendy Miejskiej Policji  w Zielonej Górze oraz sierż. szt. Jacek Frąckowiak z Wydziału Kryminalnego  Komisariatu Policji w Sulechowie.

Po spotkaniu z przedstawicielami Policji, odbędą się zebrania klasowe w salach przy ulicy Piaskowej 53.

Lp Klasa Wychowawca Nr sali Budynek
1. I TI Beata Marciniak 206 A
2. I TZM Monika Jastrząb 112 Mechatronika
3. I TLE Agnieszka Nowak W4 Warsztaty
4. I BA Wojciech Wyszomirski 201 A
5. I BB Paweł Strojek Aula Warsztaty
6. I BC Leszek Garbowski 114 Sala przy kotłowni
7. II TIE Klaudia Andrasiak W5 Warsztaty
8. II TL Justyna Kozłowska 203 A
9. II TZ Małgorzata Gadomska             110 A
10. II BA Marta Korzyb 111 Mechatronika
11. II BB Ewa Bednarek 113 Mechatronika
12. II BC Alina Zięba 205 A
 13. III TI Agnieszka Gąsiewska 209 A
14. IIITM Grażyna Mackiewicz 107 A
15. III TE Renata Rozynek 109 A
16. III TZ Anna Smolik 106 A
17. III TL Monika Dziadek 204 A
18. III BA Ligia Przybysz 202 A
19. III BB Ewelina Podyma Żak A