W dniu 4 czerwca 2019r., o godz. 1200, w auli szkolnej (ul. Piaskowa) odbędzie się spotkanie organizacyjne z przedstawicielem OPZL- reprezentowanym przez p. M.Pałys Kempińską, ws. staży zawodowych organizowanych w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”.

Obecność obowiązkowa (podpisanie umów na realizację stażu).