W związku z wynikami przeprowadzonego wśród pracowników Centrum referendum strajkowego, trwającym sporem zbiorowym ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz brakiem porozumienia dwóch central związkowych z Rządem RP, od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania planowana jest akcja strajkowa mogąca skutkować tym, iż w Centrum nie będą realizowane zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze ani wychowawcze.
Przyczyną braku zajęć może być brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 z dnia 2003.01.22 ze zmianami). W szczególności wynikających z § 2. „Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce” oraz § 13. „Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby”.
O aktualnej sytuacji w Centrum będziecie państwo informowani na bieżąco. Organizacja pracy Centrum będzie uzależniona każdego dnia od liczby strajkujących pracowników.
Z poważaniem Jerzy Rozynek Dyrektor Centrum