W dniu 31 stycznia 2019 roku w sali widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia PCK i 60-lecia Ruchu HDK na terenie rejonu sulechowskiego.

Uczniom naszej szkoły: Aleksandrze Adamowicz z klasy II ZA, Patrycji Leśniewskiej z klasy II ZA, Mariuszowi Zjawinowi z klasy II BB i Ireneuszowi Bieszczakowi z klasy IIBB zostały wręczone legitymacje Honorowego Dawcy Krwi.

Wśród osób uhonorowanych znaleźli się również nauczyciele: pani Renata Chwin i pan Paweł Strojek.

Pani Renata Chwin, członek zarządu Szkolnego Klubu HDK PCK przy CKZiU w Sulechowie, za wybitne zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa otrzymała medal 60-lecia HDK. Pan Paweł Strojek, prezes Szkolnego Klubu HDK PCK przy CKZiU w Sulechowie, za oddanie 18 litrów krwi, został odznaczony odznaką I stopnia – Zasłużony Dawca Krwi.

Młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w uroczystości nie tylko w charakterze widzów, lecz także przyczyniła się do uświetnienia całości imprezy.

Powszechny zachwyt (połączony z propozycjami dalszych występów) wzbudziła uczennica z klasy I TEL Natalia Wośko, która przepięknie wykonała trzy utwory muzyczne. Julita Wójcik z tej samej klasy poprowadziła, z wielką swobodą i bez żadnej tremy, całą uroczystość.

Dopełnieniem były dekoracje wykonane przez naszą nauczycielkę Panią Ewę Hołub- Aboulker. Pieczę nad całością imprezy sprawowała pani Renata Chwin