W październiku i listopadzie zbieraliśmy karmy i akcesoria dla potrzebujących zwierzaków ze schroniska w Zielonej Górze. Wolontariuszki Ada i Natalia z klasy II TIE pod opieką Pani Agnieszki Nowak zawiozły do schroniska zbierane w szkole koce, ręczniki, karmę dla zwierząt.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom, Wolontariuszom, Młodzieży i przede wszystkim uczniom z Internatu za wielkie wsparcie.

DZIĘKUJEMY !!
Agnieszka Nowak i Małgorzata Łuszczyńska.