W ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” 32 uczniów z klas 4TZ, 2TZ i 2BA wraz z 3 opiekunami miało okazję 6.11.2018 r. odwiedzić hotel RUBEN**** w Zielonej Górze.

O pracy w hotelu, ze szczególnym uwzględnieniem kuchni i sali restauracyjnej, opowiadali:
– pani Monika Chocaj – zastępca dyrektora hotelu
– pan Łukasz Smejlik – kierownik restauracji
– pan Jędrzej Jasiniak – szef kuchni.

W czasie spotkania, poprzedzonego poczęstunkiem, uczniowie mogli dogłębnie zapoznać się
• ze specyfiką pracy zorientowanej na obsługę gości indywidualnych i grup zorganizowanych,
• z drogą awansu zawodowego,
• ze sposobami motywowania do pracy,
• z wymaganiami stawianymi kandydatom do pracy w kuchni i restauracji.

Prelegenci chętnie odpowiadali na pytania uczniów, wielokrotnie podkreślając, jak ważne są chęci do pracy, motywacja i zaangażowanie, których efektem jest zadowolenie gości, wynikające również z pracy zespołowej – od pomocy kuchennej, poprzez kucharzy, barmanów i kelnerów.

Na zakończenie spotkania uczniowie gościli w sali restauracyjnej i na chwilę mogli zajrzeć do kuchni i poobserwować pracę kucharzy i kelnerów.

Spotkanie w hotelu RUBEN**** dało młodzieży możliwość do głębszego zastanowienia się nad wybranym przez siebie zawodem i motywację do dalszej nauki.

Monika Jastrząb