8 listopada 2018 roku na godzinę 8:15 Uczniowie i Nauczyciele CKZiU zapraszają „Gości na wesele…”

Spektakl obejrzą klasy: 1TI, 2TIE, 1TEL, 3TZ, 4THM, 1TMZ.

Nauczyciele, którzy mają w tym czasie zajęcia z wymienionymi klasami opiekują się młodzieżą.