„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

UROCZYSTA POWIATOWA GALA SZKOLNEGO WOLONTARIATU
W CKZIU 
W SULECHOWIE

17 października 2018 roku odbyła się uroczysta Powiatowa Gala Szkolnego Wolontariatu. Już po raz drugi organizatorem i gospodarzem byli dyrekcja oraz opiekunowie Szkolnego Wolontariatu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. Uroczystość została objęta patronatem Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze. Inicjatorkami przedsięwzięcia były Pani Irena Podsiadły – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Pani Halina Pacyna i Pani Małgorzata Łuszczyńska – opiekunki Szkolnego Wolontariatu. Do organizacji gali przyłączyli się nauczyciele i młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego oraz nauczyciele i dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulechowie. Celem uroczystości było zwrócenie uwagi na działania charytatywne podejmowane w szkołach. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Starosta Zielonogórski Pan Dariusz Wróblewski, Proboszcz Parafii św. Stanisława Kostki ksiądz Józef Tomiak, przewodniczący Rady Powiatu Pan Edwin Łazicki, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie Pani Beata Leśniak, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulechowie Panin Dagmara Zientek i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gmin.

Uczniowie z każdej placówki przedstawili prezentacje, podsumowujące pracę wolontariuszy. Nie obyło się bez wyróżnień wręczanych przez Starostę Zielonogórskiego Pana Dariusza Wróblewskiego. Nagrodzono uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół, bez pomocy których nie można byłoby realizować wspaniałych akcji. Honorowym gościem był nasz podopieczny Kacperek i jego mama Pani Agnieszka Sadurska. Dzięki akcjom organizowanym przez nasze szkoły udało się sfinansować m.in. turnus rehabilitacyjny dla podopiecznego. Dzięki wielkiemu sercu Pani wicedyrektor Elżbiety Towarek i uczniów, kształcących się na kierunkach gastronomicznych, Kacperek otrzymał słodki upominek, uwzględniający jego potrzeby żywieniowe. Pani Towarek systematycznie dba o to, by przygotowywano dla chłopca smaczne posiłki.

Galę uświetniły występy niezwykle utalentowanej młodzieży i dzieci. Wspaniałe głosy Natalii Wośko z pierwszej klasy CKZiU oraz Jakuba Sulka z trzeciej klasy LO wzruszyły i zachwyciły widownię. Solowy występ instrumentalny Mateusza Rychłego z czwartej klasy CKZiU, który wykonał wiązankę utworów na akordeonie, rozbawił i ożywił słuchaczy. Furorę zrobił występ dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Najmłodsi wolontariusze przygotowali wizualizację akcji charytatywnych podejmowanych w ciągu minionego roku. Dziękujemy uczniom zajmującym się oprawą muzyczną: Krystianowi Czajkowskiemu, Mateuszowi Gronkowi, Darkowi Nowikiewiczowi, Damianowi Czapli oraz całej zaangażowanej młodzieży z klasy 2 TIE. Galę poprowadzili Patryk Szymańczuk z klasy 3TL oraz Ola Rabcewicz z klasy 3TI. Podziękowania należą się również Pani Marii Stańkowskiej, która przygotowała na galę prezentację multimedialną oraz Paniom Klaudii Andrasiak i Ewie Hołub – Aboulker, które zadbały o odpowiednią dekorację. Uczniowie klas gastronomicznych, pod kierunkiem Pani Elżbiety Towarek, przygotowali smaczny poczęstunek, natomiast młodzież z klasy 3 TZ zadbała o wystrój stołów i kelnerowanie.

Mamy nadzieję, że gala zajmie stałe miejsce wśród uroczystości powiatowych.