26 września klasa IV TL, wraz z opiekunkami – Panią Haliną Pacyną i Panią Alicją Kostańską, wzięła udział w wyciecze dydaktycznej do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sulechowie. Celem wycieczki było spotkanie z pracownikami straży, poznanie i zrozumienie specyfiki ich pracy, obejrzenie sprzętu, jakim straż dysponuje oraz opanowanie przez młodzież niezbędnych umiejętności w sytuacjach zagrożenia i wiedzy z zakresu części teoretycznej i praktycznej, która będzie sprawdzania podczas egzaminu z kwalifikacji zawodowej.

Strażacy zaprezentowali też sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki, przedstawili sposoby alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożeń, a wszystko to dzięki gościnności z-cy dowódcy kpt Mirosława Pacyny.

Halina Pacyna