W piątek 7 września 2018 r. zajęcia lekcyjne będą prowadzone według zmienionego godzinowego rozkładu.

Godzinowy rozkład zajęć

  1. 800 – 830
  2. 835– 905
  3. 910 – 940
  4. 945 – 1015
  5. 1020 – 1050
  6. 1055 – 1125
  7. 1130 – 1200
  8. 1205 – 1235