UWAGA!

Nowe zasady dostępu do wyników z OKE.

 W związku z wejściem w życie przepisów wynikających z  RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego z OKE, które zdający otrzymają za pośrednictwem szkoły.

 

W związku z tym prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły po odbiór loginów i haseł.

 Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie możliwe będzie dopiero

od dnia 31 sierpnia br. /nie wcześniej/.