13.03.2018 roku klasy logistyczne naszego technikum pod opieką Pani Agnieszki Mleczkowskiej, Pani Lidii Fiedorowicz, Pani Justyny Kozłowskiej oraz Pani Małgorzaty Łuszczyńskiej uczestniczyły w wycieczce dydaktycznej do siedziby Volkswagena, mieszczącej się w Poznaniu. Firma zatrudnia blisko 11 tysięcy pracowników, którzy pracując w systemie trzyzmianowym, dokonują wyrobu 720 samochodów na dobę. Cały proces produkcji jednego samochodu wynosi 11 godzin, a samochody produkowane są na zamówienia klientów.

Celem spotkania było przedstawienie uczniom procesu produkcji samochodów, efektywnego wykorzystania procesów logistycznych oraz ukazanie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. W czasie zwiedzania siedziby firmy, uwagę uczniów zwróciła mechanizacja na wysokim poziomie, która w znaczny sposób ułatwia cały proces powstawania aut. Poznański oddział Volkswagena współpracuje z firmą Panopa Logistic, która dokonuje dostaw niezbędnych części w systemie Just in Time, co pozwala ograniczyć i redukować koszty magazynowania. Wielką uwagę w firmie poświęca się pracownikowi, o czym świadczą bardzo ergonomiczne stanowiska pracy. Ważnym dla zakładu miejscem jest tzw.”wesele”, gdzie łączone jest nadwozie z podwoziem. Po wizycie w zakładzie Volkswagena nadszedł czas wolny, który uczniowie wykorzystali na zwiedzanie Galerii Malta oraz jej okolicy.

Kacper Płonka IVTL