Spotkanie w sprawie staży dla uczniów i nauczycieli organizowanych w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”

W dniu 27 marca 2018r (wtorek) świetlicy szkolnej Żak odbędzie się spotkanie z przedstawicielem OPZL, który jest partnerem projektu, oraz odpowiada za organizację i przebieg staży zawodowych uczniów i nauczycieli. Na spotkania zapraszam wg. następującego porządku:

10:40 – spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych odbyciem stażu, ale jeszcze „niezdecydowanych” do końca.
13:00 – spotkanie dla osób, które złożyły już dokumenty aplikacyjne na staż- obecność tych osób jest obowiązkowa.
15:00 – spotkanie dla nauczycieli, którzy zadeklarowali udział w stażu (osoby, które kończą wcześniej lekcje mogą skorzystać z konsultacji w godz. 1130-1300.

* są jeszcze wolne miejsca na stażach zawodowych dla uczniów oraz nauczycieli.

Ewa Helińska
Szkolny koordynator projektu