Od kilku lat w naszej szkole realizowany jest program „Kultura bezpieczeństwa”. W tym roku szkolnym również kontynuujemy założenia tego przedsięwzięcia.

„Kultura bezpieczeństwa” jest koncepcją adresowaną przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jednostki organizujące to Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. W naszej szkole zadania wynikające z założeń programu realizują Pan Andrzej Leśniak oraz Pani Justyna Podhajska, pełniąca jednocześnie funkcję koordynatora programu w szkole.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest:

  • promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym,
  • kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy;
  • podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Udział młodzieży naszej placówki w programie pozwala, w korelacji z podstawą programową, na zapoznanie z przepisami prawa pracy, a tym samym ułatwia start i funkcjonowanie na rynku pracy. Uczestnictwo CKZiU w programie  umożliwia młodzieży udział w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Tegoroczna edycja szkolnego etapu konkursu wyłoniła dwóch uczniów, którzy już w przyszłym tygodniu będą reprezentowali szkołę w etapie regionalnym.